LPG Otogaz Dönüşüm Sistemleri Fuarı

Dünya hızla yeni enerji alanlarına yönelmekte. Petrol bir asır sonra tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sebepten yüzler güneşe doğru çevrilirken gazın otomotiv sektöründeki yeri daha bir anlam kazanmıştır.

Gaz dönüşümlerini otomotivle buluştururken bundan halk da haberdar edilmeliydi. Ankara’nın merkezinde gaz dönüşüm teknolojilerinin olduğu bir fuarı yapmak bir ayrıcalıktır…

LPG TRANSMISSION SYSTEMS FAIR

Today’s world gazing at the new energy systems because of the running out of patrol. Therefore, importance of gas systems is rapidly growing.

While meeting the gas transmission with automotive, in this respect public needed to be informed too. I twas privilege for us to make this fair at the center of Ankara.